SKROOT LYS
Italiaanse mark

Goedere kwotasie
Kommersiële kategorieë van skroot elektriese motors

*LW: 

DIE PRYSE MOET BESKOU WORD INDIKATIEF.

HULLE KAN VERBETER OF ERGER WEES VOLGENS:
- VAN DIE BESKIKBARE HOEVEELHEDE;
- VAN DIE HUIDIGE ONSUiwerhede.

ALLE PRYSE MOET BESKOU WORD "FRANCO DESTINO".
DIE PLEKKE VAN BESTEMMING IS VERSKILLENDE AFHANGENDE VAN DIE ARTIKEL.

 

 VIR ENIGE ONDERHANDELING
KONTAK ONS ASSEBLIEF

sloping - industriële - metale mark verkoop

* Die onderhandelinge vir die verkope is uitsluitlik bedoel vir vervaardigingsmaatskappye, maatskappye met bergingsmagtiging, tussengangers in kategorie 8, vervoermaatskappye en gieterye.
Ons aanvaar nie aanbiedinge van materiaal of koopaanbiedinge van privaat partye nie.

HAAL KOMMERSIËLE KATEGORIEË AAN SKROOT VAN ELEKTRIESE MOTORS AAN

Koopprys per ton

KLEIN GEKEURDE ELEKTRIESE MOTORS

€ 750,00

Koopprys per ton

GROOT ELEKTRIESE MOTORS

€ 600,00

Koopprys per ton

KOEL BOTTELS

€ 400,00

Koopprys per ton

MOTORS EN ALTERNATORS

€ 1.150,00

Koopprys per ton

STATORE

€ 1.100,00

Koopprys per ton

KOMPRESSORS

€ 650,00

Koopprys per ton

GEMENGDE ELEKTRIES

€ 350,00 + retoer

Hoof spyskaart

Slegs vir maatskappye. 8-12 en 14-18
METALEMARK

Gratis
BESKOU