SKROOT LYS
Italiaanse mark

Goedere kwotasie
Lei skroot kommersiële kategorieë

*LW: 

DIE PRYSE MOET BESKOU WORD INDIKATIEF.

HULLE KAN VERBETER OF ERGER WEES VOLGENS:
- VAN DIE BESKIKBARE HOEVEELHEDE;
- VAN DIE HUIDIGE ONSUiwerhede.

ALLE PRYSE MOET BESKOU WORD "FRANCO DESTINO".
DIE PLEKKE VAN BESTEMMING IS VERSKILLENDE AFHANGENDE VAN DIE ARTIKEL.

 

 VIR ENIGE ONDERHANDELING
KONTAK ONS ASSEBLIEF

sloping - industriële - metale mark verkoop

* Die onderhandelinge vir die verkope is uitsluitlik bedoel vir vervaardigingsmaatskappye, maatskappye met bergingsmagtiging, tussengangers in kategorie 8, vervoermaatskappye en gieterye.
Ons aanvaar nie aanbiedinge van materiaal of koopaanbiedinge van privaat partye nie.

LYS VAN KOMMERSIËLE KATEGORIEë VAN LOODSKROOT

Koopprys per ton

LOOD, PYP EN BLAD

€ 1.700,00

Koopprys per ton

LOOD SKOON SKOTE

€ 1.500,00

Koopprys per ton

LOODBATTERYE

€ 650,00

Hoof spyskaart

Slegs vir maatskappye. 8-12 en 14-18
METALEMARK

Gratis
BESKOU