SKROOT LYS
Italiaanse mark

Goedere kwotasie
Kommersiële kategorieë van ysterhoudende en nie-ysterhoudende metaalafval

*LW: 

DIE PRYSE MOET BESKOU WORD INDIKATIEF.

HULLE KAN VERBETER OF ERGER WEES VOLGENS:
- VAN DIE BESKIKBARE HOEVEELHEDE;
- VAN DIE HUIDIGE ONSUiwerhede.

ALLE PRYSE MOET BESKOU WORD "FRANCO DESTINO".
DIE PLEKKE VAN BESTEMMING IS VERSKILLENDE AFHANGENDE VAN DIE ARTIKEL.

 

 VIR ENIGE ONDERHANDELING
KONTAK ONS ASSEBLIEF

sloping - industriële - metale mark verkoop

* Die onderhandelinge vir die verkope is uitsluitlik bedoel vir vervaardigingsmaatskappye, maatskappye met bergingsmagtiging, tussengangers in kategorie 8, vervoermaatskappye en gieterye.
Ons aanvaar nie aanbiedinge van materiaal of koopaanbiedinge van privaat partye nie.

HAAL KOMMERSIËLE KATEGORIEË VAN KOPERSKROOT AAN

Koopprys per ton

CAMPAGNOLO GEMENGDE BASSING

€ 4.250,00

Koopprys per ton

KOPER SKOON RADIATORS

€ 4.050,00

Koopprys per ton

GEMENGDE BASSING DRAAI

€ 4.050,00

Koopprys per ton

BASSING DRAAISTAAF OT-58

€ 5.050,00

Koopprys per ton

BRASS SPEZZONI OT-58

€ 5.300,00

Koopprys per ton

KOPERBLAD OT-67

€ 5.500,00

Koopprys per ton

GEEL BASSING

€ 4.500,00

Koopprys per ton

GEVERF GEL MESSING

€ 4.400,00

Koopprys per ton

GELDER VUIL TELLENS se basisdaling 20%

€ 2.900,00

Koopprys per ton

MESSING DRAAD EN NALDE

€ 4.300,00

Hoof spyskaart

Slegs vir maatskappye. 8-12 en 14-18
METALEMARK

Gratis
BESKOU