SKROOT LYS
Italiaanse mark

Goedere kwotasie
Kommersiële kategorieë van brons en brall afval

*LW: 

DIE PRYSE MOET BESKOU WORD INDIKATIEF.

HULLE KAN VERBETER OF ERGER WEES VOLGENS:
- VAN DIE BESKIKBARE HOEVEELHEDE;
- VAN DIE HUIDIGE ONSUiwerhede.

ALLE PRYSE MOET BESKOU WORD "FRANCO DESTINO".
DIE PLEKKE VAN BESTEMMING IS VERSKILLENDE AFHANGENDE VAN DIE ARTIKEL.

 

 VIR ENIGE ONDERHANDELING
KONTAK ONS ASSEBLIEF

sloping - industriële - metale mark verkoop

* Die onderhandelinge vir die verkope is uitsluitlik bedoel vir vervaardigingsmaatskappye, maatskappye met bergingsmagtiging, tussengangers in kategorie 8, vervoermaatskappye en gieterye.
Ons aanvaar nie aanbiedinge van materiaal of koopaanbiedinge van privaat partye nie.

AANHAAL KOMMERSIËLE KATEGORIEë VAN BRONSSKROOT

Koopprys per ton

ALGEMENE BRONS SONDER KOPER

€ 6.050,00

Koopprys per ton

BRONS DRAAI

€ 6.000,00

Koopprys per ton

BRONS / ALUMINIUM - BRALL 80% CU SPEZZONI

€ 4.400,00

Koopprys per ton

BRONS / ALUMINIUM - BRALL DRAAI 75% CU

€ 4.100,00

Hoof spyskaart

Slegs vir maatskappye. 8-12 en 14-18
METALEMARK

Gratis
BESKOU