SKROOT LYS
Italiaanse mark

Goedere kwotasie
Kommersiële kategorieë van koperskroot

*LW: 

DIE PRYSE MOET BESKOU WORD INDIKATIEF.

HULLE KAN VERBETER OF ERGER WEES VOLGENS:
- VAN DIE BESKIKBARE HOEVEELHEDE;
- VAN DIE HUIDIGE ONSUiwerhede.

ALLE PRYSE MOET BESKOU WORD "FRANCO DESTINO".
DIE PLEKKE VAN BESTEMMING IS VERSKILLENDE AFHANGENDE VAN DIE ARTIKEL.

 

 VIR ENIGE ONDERHANDELING
KONTAK ONS ASSEBLIEF

sloping - industriële - metale mark verkoop

* Die onderhandelinge vir die verkope is uitsluitlik bedoel vir vervaardigingsmaatskappye, maatskappye met bergingsmagtiging, tussengangers in kategorie 8, vervoermaatskappye en gieterye.
Ons aanvaar nie aanbiedinge van materiaal of koopaanbiedinge van privaat partye nie.

LYS VAN KOMMERSIËLE KATEGORIEë VAN KOPERSKROOT

Koopprys per ton

KOPER MILLBERRY

€ 7.200,00

Koopprys per ton

EERSTE KATEGORIE KOPER

€ 7.150,00

Koopprys per ton

TWEEDE KATEGORIE KOPER - NUWE PYP EN BLAD

€ 7.100,00

Koopprys per ton

TWEEDE KATEGORIE KOPER - OU BUIS EN BLAD SONDER BLIKKE

€ 6.900,00

Koopprys per ton

DERDE KATEGORIE KOPER

€ 6.600,00

Koopprys per ton

KOPER KETELS

€ 6.150,00

Koopprys per ton

BLIKE KOPER

€ 6.900,00

Koopprys per ton

KOPERKorreltjies 98%

€ 6.900,00

Koopprys per ton

KOPERKABELOPBRENGS 40/41%

€ 2.550,00

Hoof spyskaart

Slegs vir maatskappye. 8-12 en 14-18
METALEMARK

Gratis
BESKOU